infiniti-blu

Hafizi Mimoza – Infiniti blu

€18.00

9789928311979
Publisher: Albas 2020
Number of Pages: 318

Categoria: .

Descrizione prodotto

Mos e lexoni Infinitin Blu, nëse kurrë në jetën tuaj nuk keni vrarë mendjen për ndonjërën nga pyetjet e mëposhtme!
A është e pafundme Bota? Mos duket veç një strukturë gjigante, krahasuar me përmasat tona të vogla, dhe diku mbaron? Si mbaron? Apo ka universe të tjera, që kurrë s’do të kemi mundësi t’i eksplorojmë? Deri sa larg kemi mundur të shohim me instrumentet tona? Sa larg ka shkuar imagjinata dhe dija shkencore? A ka pasur dikur një fillim? A do të ketë dikur një fund? Apo Bota ka qenë dhe do të jetë e përjetshme?
Si ndodh lëvizja? Sa të vegjël mund të jenë hapat? • Sa imët mund ta copëtojmë lëndën? Pafundësisht? • Ka vallë një stad ku copëzimi ndalet?
Sa të vogla janë kokrrizat që mund të shquajmë me instrumentet tona? Sa thellë ka depërtuar imagjinata dhe dija shkencore? A mundet mendja jonë ta kuptojë Infinitin? Apo jemi veç sqimatarë të pandreqshëm? Dhe mëkatarë mendjelehtë?

Non leggete Infinite Blue se non vi siete mai chiesto in vita vostra una delle seguenti domande!
Il mondo è infinito? Sembra proprio una struttura gigante, rispetto alle nostre piccole dimensioni, e finisce da qualche parte? Come finisce? O ci sono altri universi che non saremo mai in grado di esplorare? Quanto lontano potremmo vedere con i nostri strumenti? Fino a che punto sono arrivate l’immaginazione e la conoscenza scientifica? C’è mai stato un inizio? Ci sarà mai una fine? O il mondo è stato e sarà eterno?
Come si verifica il movimento?